Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dobrzanach


Szkoła Podstawowa - Rada Rodziców

Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dobrzanach

rok szkolny 2017/2018

  1. Aleksandra Sójka - przewodnicząca
  2. Ulewicz Marta - wiceprzewodnicząca
  3. Barbara Olejnik - sekretarz
  4. Monika Sitarczuk-Kruk - skarbnik