Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w DobrzanachDokumenty i publikacje Szkoły Podstawowej

Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dobrzanach Pobierz
Zasady wydawania duplikatów Pobierz
Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia młodzieży czynami przestępczymi i demoralizacją.Pobierz
Procedury kontaktów nauczycieli, wychowawców, pedagoga i dyrekcji szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniówPobierz