Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dobrzanach


Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

w Dobrzanach

Gimnazjum Dobrzany

mgr Jerzy Młotkiewicz
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych

mgr Edyta Olesińska
Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych

mgr Aldona Andrukowicz
Kierownik do spraw
edukacji wczesnoszkolnej i przedszkola

mgr Alina Zdziebłowska
pedagog szkolny


mgr Marta Antończak
wychowawca świetlicy

mgr Krzysztof Furman
wychowawca świetlicy

mgr Beata Grąźlewska
biblioteka


Nauczyciele Szkoły Podstawowej

edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Baryłka
mgr Jolanta Chorążykiewicz
mgr Barbara Kaźmierczak
mgr Agnieszka Szmiłyk

język polski
mgr Anita Młotkiewicz
mgr Sławomira Żmijewska-Raszewska
mgr Katarzyna Kruszyńska
mgr Marta Mazurek
mgr Maja Markiewicz

historia
mgr Małgorzata Jóźwiak
mgr Marzena Olszewska
mgr Jan Stuch

język niemiecki
mgr Edyta Czajkowska
mgr Katarzyna Kierek

język angielski
mgr Anna Brzozowska-Kulesz
mgr Magdalena Mrowińska

przyroda
mgr Marzena Olszewska

geografia
mgr Marta Mazurowska-Siemińska

biologia, chemia
mgr Ewa Antończak

matematyka
mgr Piotr Gołąb
mgr Anna Kaźmierczak-Grzyb
mgr Anna Cichowicz
Krzysztof Cichowicz

fizyka, zajęcia techniczne,
edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Bogusława Mazik

zajęcia komputerowe
mgr Krzysztof Cichowicz

plastyka
mgr Marta Mazurek
mgr Krzysztof Furman

muzyka
mgr Marta Mazurek
mgr Adam Zarzecki

zajęcia techniczne
mgr Bogusława Mazik

religia
ks Vadzim Us
ks Krzysztof Grabowski
ks Marek Czarnecki

wychowanie fizyczne
mgr Wiesława Szymańska
mgr Anna Siemasz
mgr Marcin Narkun