Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dobrzanach


Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

w Dobrzanach

Gimnazjum Dobrzany

mgr Jerzy Młotkiewicz
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych

mgr Katarzyna Kruszyńska
Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych

mgr Aldona Andrukowicz
Kierownik do spraw
edukacji wczesnoszkolnej i przedszkola

mgr Alina Zdziebłowska
pedagog szkolny

mgr Krzysztof Furman
wychowawca świetlicy

mgr Beata Grąźlewska
biblioteka


Nauczyciele Szkoły Podstawowej

edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Chorążykiewicz
mgr Barbara Kaźmierczak
mgr Edyta Olesińska
mgr Bogusława Szymańska
mgr Anna Prościak

język polski
mgr Anita Młotkiewicz
mgr Sławomira Żmijewska-Raszewska

historia
mgr Marzena Olszewska

język niemiecki
mgr Edyta Czajkowska
mgr Katarzyna Kierek

język angielski
mgr Anna Prościak
mgr Anna Brzozowska-Kulesz
mgr Magdalena Mrowińska

przyroda
mgr Marzena Olszewska
mgr Marta Mazurowska-Siemińska

matematyka
mgr Piotr Gołąb
mgr Anna Kaźmierczak-Grzyb

zajęcia komputerowe
mgr Anna Głowacka
mgr Krzysztof Cichowicz

plastyka
mgr Krzysztof Furman

muzyka
Adam Zarzecki

zajęcia techniczne
mgr Anna Głowacka
mgr Bogusława Mazik

religia
ks Damian Jędrzejak
ks Marek Czarnecki

wychowanie fizyczne
mgr Wiesława Szymańska
mgr Marcin Narkun

nauczanie specjalne
mgr Alina Zdziebłowska