Przedszkole w Dobrzanach


Przedszkole przy Zespole Szkół Publicznych

Przedszkole w Dobrzanach istnieje od ponad 60 lat. Obecnie działa w strukturze Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach. Opieką przedszkolną objęte są dzieci 5-cio letnie oraz większość dzieci 3, 4-letnich z Gminy Dobrzany.

W przedszkolu w ciągu całego roku szkolnego odbywa się wiele ciekawych zajęć i imprez, w których uczestniczą rodzice i wychowawcy, a dzieci doskonale prezentują swoje umiejętności i zdolności. Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają możliwość korzystania z zajęć rytmiki, ponadto raz w miesiącu uczestniczą w koncertach muzycznych, podczas których wysłuchują ciekawej bajki, ubarwionej dźwiękami instrumentów muzycznych. Dzieci, które mają problemy z prawidłową wymową są objęte zajęciami logopedycznymi.

Z dniem 1 września 2017r. naukę w przedszkolu rozpoczęły kolejne dzieci z terenu gminy Dobrzany. Każda z grup objęta jest nauczaniem języka angielskiego, a zajęcia te prowadzone są przez panią mgr Edytę Czajkowską (grupy przedszkolne) i i panią mgr Katarzynę Kierek (oddziały zerowe). Dzieci, które mają problem z prawidłową wymową uczestniczą w zajęciach logopedycznych, których opiekunem jest pani mgr Magdalena Szmiłyk i pani mgr Aldona Andrukowicz. Nad pracą całego przedszkola niezmiennie czuwa kierownik – pani mgr Aldona Andrukowicz.

W obecnym roku szkolnym w przedszkolu funkcjonuje pięć grup, z czego trzy to oddziały przedszkolne, a dwie realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (zerówki).