Gimnazjum w Dobrzanach


Gimnazjum im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Dobrzanach

Gimnazjum Dobrzany

mgr Jerzy Młotkiewicz
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych

mgr Katarzyna Kruszyńska
Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych

mgr Danuta Skupin
pedagog szkolny

mgr Marta Antończak
wychowawca świetlicy

Spacer po gimnazjum

Nauczyciele Gimnazjum

język polski
mgr Katarzyna Kruszyńska
mgr Marta Mazurek
mgr Krzysztof Mazurek
mgr Maja Markiewicz

historia
mgr Małgorzata Jóźwiak
mgr Marzena Olszewska

WOS
mgr Krzysztof Mazurek

język niemiecki
mgr Katarzyna Kierek
mgr Edyta Czajkowska

język angielski
mgr Anna Brzozowska-Kulesz
mgr Magdalena Mrowińska

matematyka, informatyka
mgr Anna Cichowicz
mgr Piotr Gołąb
mgr Krzysztof Cichowicz

biologia, chemia
mgr Ewa Antończak

geografia
mgr Marta Mazurowska-Siemińska

fizyka, zajęcia techniczne,
edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Bogusława Mazik

wychowanie fizyczne
mgr Anna Siemasz
mgr Marcin Narkun
mgr Wiesława Szymańska

wychowanie do życia w rodzinie
mgr Alina Zdziebłowska

muzyka
mgr Marta Mazurek

plastyka, zajęcia artystyczne
mgr Marta Mazurek

religia
ks. Marek Siwicki